Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.

Search

Välkommen till Maria Magdalena förskola

Vi har vår nästa visning av vår förskola den 5 april mellan kl 9.00-10.00 med start på Bastugatan 31 där vår småbarnsavdelning finns. Anmälan till visning görs på info@mmforskola.se    Välkomna!

 

Vi finns i trivsamma lokaler uppe på Mariaberget och drivs av en ideell förening. Vi har fyra avdelningar, tre med barn mellan 2-6 år (18 barn) och en småbarnsavdelning för barn 1-3 år (15 barn). Småbarnsavdelningen är belägen i en separat lokal på Bastugatan.Vi har en erfaren och stabil personalgrupp och andelen legitimerade förskollärare är hög.

Våra öppettider är för närvarande 6.30-17.30, men ramtiden är 6.30-18.30, föräldrarnas behov av barnomsorg styr dock och inventeras i samband med inskolningen och varje höst.
Vi håller stängt vid vissa klämdagar och fyra dagar per år för planering och kompetensutveckling, samt fyra veckor på sommaren, oftast vecka 28-31.
En dag varje månad stänger förskolan kl.16 för personalmöte.


Mer om oss
Våra barn är framtidens vuxna och vi på förskolan ska tillsammans med föräldrarna ge dem trygghet, självkänsla och en livslång lust att lära. Vi vill ge våra barn de bästa förutsättningarna för att de ska lämna vår förskola med känslan av att "jag kan, jag vill, jag vågar" 

Vårt motto är att "alla är unika och värdefulla" och det ska synas i det dagliga arbetet genom att vi visar respekt, omtanke och acceptans mot såväl barn som vuxna.

Våra nyckelord är trygghet, bemötande, och demokrati. Vi skapar trygga miljöer som utmanar barnen i deras lek och lärande såväl inomhus som utomhus, och vi har en stor fin gård där vi vistas en stor del av dagen. Vi ger barnen stora valmöjligheter till lek och aktiviteter som gynnar deras utveckling och lärande, genom att ha tvärgrupper av olika slag. Vi har även åldersanpassade grupper några dagar i veckan.

Maten lagas av vår egen kock Joel.


Vi är måna om en god föräldrakontakt och att få synpunkter på verksamheten.Föräldrainflytande och samråd om övergripande frågor sker genom ett förskoleråd, bestående av förskolechef, föräldrar och personal.

För att ta kontakt med förskolan:
Petra Linder Månsson
Förskolechef
Tel: 070-605 48 00

E-post: info@mmforskola.se

 

Copyright 2019 Maria Magdalena Förskola, Blecktornsgränd 3, 118 24 Stockholm